ป้ายติดกระเป๋า


#TAGCHEAPCHEAP


สิ่งจำเป็นหนึ่งสำหรับการเดินทางไม่ว่าจะเดินทางเพื่อท่องเที่ยวหรือทำธุระในต่างถิ่น ป้ายชื่อติดกระเป๋าเดินทางเป็นสิ่งควรมีไว้เพื่อป้องกันการสูญหายหรือลืมกระเป๋าไว้ ซึ่งมีโอกาสจะได้กระเป๋านั้นคืนกลับมาจากผู้พบเห็นส่งคืนให้tel